Prix de Beaute - Κανονισμός
 
 
 
 
Κανονισμός
 1. Κάθε προϊόν µπορεί να διαγωνιστεί σε µία µόνο κατηγορία.
 2. Τα δείγματα των προϊόντων δεν επιστρέφονται.
 3. Τα διαγωνιζόμενα προϊόντα σε κάθε κατηγορία πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3). Αν είναι λιγότερα από 3, τα Prix De BEAUTÉ διατηρούν το δικαίωμα να καταργήσουν την κατηγορία.
 4. Τα Prix De BEAUTÉ δεν φέρουν ευθύνη για την τεχνική ποιότητα/αρτιότητα των προϊόντων που υποβάλλονται.
 5. Όποια συµµ ετοχή δεν τηρεί πιστά τους όρους του Κανονισµού και τις Οδηγίες της Προκήρυξης αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
 6. Προϊόντα τα οποία δεν έχουν νόμιμη άδεια κυκλοφορίας ή εκκρεμεί σε βάρος τους δικαστική ενέργεια από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
 7. Κάθε εταιρία έχει δικαίωμα απεριόριστου αριθμού συµµ ετοχών ανά κατηγορία.
 8. Την ευθύνη της ακρίβειας των δηλωμένων στοιχείων των υποβαλλόμενων προϊόντων φέρουν ακέραιη οι υπογράφοντες τη δήλωση συµµετοχής.
 9. Με την υποβολή της υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των Prix De BEAUTÉ 2020. Όλες οι αποφάσεις των Prix De BEAUTÉ είναι οριστικές και ανέκκλητες. Ενστάσεις πέραν των προβλεποµένων στον Κανονισµό αυτόν δεν γίνονται δεκτές.
 10. Στο πλαίσιο της προβολής τους, τα Prix De BEAUTÉ έχουν το δικαίωµα να δηµοσιεύσουν, όποτε το κρίνουν σκόπιµο, τα διακριθέντα προϊόντα των συµµ ετεχόντων, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη υποχρέωση προς τους παραγωγούς τους ή/και τρίτους.
 11. Τα έξοδα συμμετοχής καταβάλλονται με πίστωση 60 ημερών.
 12. Οι εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα διακριθέντα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το λογότυπο των Prix De Beauté στην επικοινωνία και στη συσκευασία τους.
 13. Η Οργανωτική Επιτροπή των Prix De BEAUTÉ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανάκλησης των όρων του κανονισμού και των οδηγιών της Προκήρυξης.
Ενστάσεις
Στα Prix De BEAUTÉ θεωρείται ότι οι συµµ ετέχοντες τηρούν πιστά τόσο τους όρους του Κανονισµού, όσο καιτις οδηγίες Προκήρυξης. Παρ’ όλα αυτά, επειδή υπάρχει το ενδεχόµενο ακουσίων αβλεψιών ή/και παραβάσεων, εισάγουν το θεσµό των Ενστάσεων, πριν τη είσοδο των προϊόντων στη διαδικασία της ουσιαστικής κρίσης. Έτσι, µε βάση τη γνωστοποιηµένη συνολική κατάσταση των διαγωνιζόµενων προϊόντων, οποιοσδήποτε έχει αποδεδειγµένο έννοµο συµφέρον µπορεί να κατα- θέσει σχετική ένσταση, µε βάση τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση υποβολής των συμμετοχών, κοινοποιείται σε όλους τους συµµ ετέχοντες ο πλήρης κατάλογός τους.
2. Οι διαγωνιζόµενοι και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννοµο συµφέρον, έχουν δικαίωµα να προβάλουν ενστάσεις για συµµ ετέχοντα προϊόντα, τα οποία τυχόν δεν πληρούν οποιονδήποτε από τους όρους του Κα- νονισµού ή/και τις οδηγίες Προκήρυξης των Prix De BEAUTÉ.
3. Οι Ενστάσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή Ενστάσεων των Prix De BEAUTÉ και κρίνονται µόνο εφόσον υποβληθούν εγγράφως µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την επίσηµη ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και συνοδεύονται από τεκµηριωµένες αποδείξεις της τυχόν παραβίασης όρων του Κανονισµού ή/και της Προκήρυξης από το προσβαλλόµενο προϊόν.
4. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα (1) µέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, που εκλέγεται µε κλήρο.
5. Σε περίπτωση που κάποια ένσταση κριθεί βάσιµη, ακυρώνεται η συµµ ετοχή του προσβληθέντος προϊό- ντος και παρακρατείται το τέλος συµµ ετοχής του.
6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τελεσίδικες και ανέκκλητες.